У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за: 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 2,   1 9 3   И   1 9 4

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За захтев за издавање интегрисане дозволе

151.420,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за ревизију услова у дозволи

40.380,00

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

40.380,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   9

ИЗРАДА РЕШЕЊА

                             

Таксa [РСД]

За решење

520,00

 

 

Прималац:                Република Србија

жиро рачун:              840-742221843-57

позив на број:          97   57-240

 

 

КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

19. мар 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

На изложби под називом "Време тече" отвореној у Нашој гал...

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

16. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса у уторак, 20...

Фото конкурс: Музеј и конекција

14. мар 2018. КУЛТУРА

Фото конкурс: Музеј и конекција

У оквиру Mанифестације "Музеји за 10", која се одржава од...

Изложба слика Милијане Радовановић

12. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика Милијане Радовановић

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса у четвртак, ...

Књижевно вече Благоја Баковића

06. мар 2018. КУЛТУРА

Књижевно вече Благоја Баковића

Православна црквена општина Врбас организовала је синоћ к...