У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за: 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 2,   1 9 3   И   1 9 4

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За захтев за издавање интегрисане дозволе

151.420,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за ревизију услова у дозволи

40.380,00

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

40.380,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   9

ИЗРАДА РЕШЕЊА

                             

Таксa [РСД]

За решење

520,00

 

 

Прималац:                Република Србија

жиро рачун:              840-742221843-57

позив на број:          97   57-240

 

 

КУЛТУРА

Песникиња Џенет Сатерленд гошћа НБ "Данило Киш"

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Песникиња Џенет Сатерленд гошћа НБ "Данило Киш"

Народна библиотека "Данило Киш" организоваће у петак, 14...

Програм "Врбас у гостима" у Крагујевцу

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Програм "Врбас у гостима" у Крагујевцу

У Народној библиотеци "Вук Караџић" у Крагујевцу организо...

Слике Светислава Шљукића у Ликовној галерији КЦВ

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Слике Светислава Шљукића у Ликовној галерији КЦВ

Поводом обележавања 50 година рада, Ликовна галерија Култ...

Изложба "Над небесјем душе" Милорада Бубање

03. сеп 2018. КУЛТУРА

Изложба "Над небесјем душе" Милорада Бубање

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

Млади гуслар Ђорђе Павловић вицешампион Србије

27. авг 2018. КУЛТУРА

Млади гуслар Ђорђе Павловић вицешампион Србије

Чланови Школе гусала Културно-уметничког друштва "Вук Ман...