У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за: 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 2,   1 9 3   И   1 9 4

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За захтев за издавање интегрисане дозволе

151.420,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.050,00

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за ревизију услова у дозволи

40.380,00

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

60.570,00

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

40.380,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   9

ИЗРАДА РЕШЕЊА

                             

Таксa [РСД]

За решење

520,00

 

 

Прималац:                Република Србија

жиро рачун:              840-742221843-57

позив на број:          97   57-240

 

 

КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

24. јун 2018. КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

Пројекцијом руског филма "Лед" и певачким наступима Лазар...

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...

Отворена изложба слика Петра Шушулића

28. мај 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Петра Шушулића

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса - УЛУВ, отво...

Александар Габона победник 50. ФПМ

27. мај 2018. КУЛТУРА

Александар Габона победник 50. ФПМ

Победник 50, јубиларног Фестивала поезије младих је песни...