Закључак Општинског већа о јавној расправи о Нацрту Статута