Помоћ избеглицама у грађевинском материјалу

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica - Ilustracija

Општина Врбас објавила је јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања. Пројекат се спроводи на територији општине Врбас.

"Средства у износу од скоро 11 милиона динара су до сада највећа средства која је локална самоуправе обезбедила за помоћ у грађевинском материјалу избеглим лицима. Помоћ је бесповратна и одобрава се у износу од 540.000 динара до 1.080.000 динара по домаћинству. То су средства којима те породице коначно могу да реше своје стамбено питање завршетком започете градње. Све информације као и шта је потребно од документације, могу се наћи у самом јавном позиву који је постављен на огласним таблама месних заједница општине Врбас, огласној табли Општинске управе и на интернет презентацији општине Врбас", рекла је Данијела Илић, чланица Општинског већа.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију, којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Јавни позив биће отворен од 14. децембра 2015. године до 13. јануара 2016. године.