У понедељак XXIII седница СО Врбас

Марјана Мараш, председница Скупштине општине Врбас, заказала је за понедељак, 21. децембар, XXIII седницу локалног парламента. То ће бити претпоследње заседање одборника СО Врбас у 2015. години, јер се за 30. децембар планира још једна седница на којој ће се расправљати о буџету за 2016. годину.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са 22. седнице Скупштине општине Врбас,
  2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи,
  3. Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса,
  4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалној комуналној такси на истицање фирме за општину Врбас,
  5. Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ из Врбаса за 2015. годину,
  6. Предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, и
  7. Питања и предлози.