Отворени конкурси за помоћ избеглицама

Општина Врбас објавила је јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи. За помоћ избегличким породицама на територији општине Врбас обезбеђена су средства у износу од 154.000 евра.

"Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата и намештаја, и то у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан конверзије", рекла је Данијела Илић, чланица Општинског већа.

Како је појаснила Илић, помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, а пакет помоћи одобрава се у максималном износу до 1.500 евра, такође у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од наведеног износа. Средства одобрена за пакет помоћи могу бити употребљена за плаћање трошкова пореза на пренос апсолутних права, таксе за укњижење и других трошкова везано за стицање права својине, и то само за најугроженије категорије изабраних корисника и под условом да не учествује додатно сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће.

"Све информације као и шта је потребно од документације, могу се наћи у самом јавном позиву који је постављен на огласним таблама месних заједница општине Врбас, огласној табли Општинске управе и на интернет презентацији општине Врбас. Јавни позив биће отворен од 28. децембра 2015. године до 11. фебруара 2016. године", рекла је Данијела Илић, чланица Општинског већа.