Врбас добио уличне радионице за бициклисте

Општина Врбас поставила је на четири локације уличне радионице за основну оправку бицикала. Од сада ће се кварови на популарном превозном средству моћи отклонити код обе градске пијаце, код улаза у Центар за физичку културу "Драго Јововић", као и на шлајзу, уз постојећу бициклистичку стазу. Читав пројекат је наставак континуиране промоције употребе бицикла у задовољавању дневних потреба за путовањем и у рекреативне сврхе.

Уличне радионице могу задовољити хитне интервентне поправке бицикла када се ради о пробушеним гумама, дотезању и оправци елемената кочница и слично, како би се вожња могла наставити.  Локалитети су изабрани на основу просторне покривености насеља и бројности бициклиста на њима. Укупна вредност инвестиције износи 162.000 динара, са ПДВ-ом.

Иначе, потписивањем декларације о сарадњи, општина Врбас, као једна од малобројних у нашој земљи, присутупила је 2015. године CIVITAS Forumu, иницијативи коју је покренула Европска комисија 2000. године и односи се на испитивање и увођење иновативних мера побољшања транспорта у урбаним срединама.

"Ово је наставак активности које спроводимо у склопу ове иницијативе, а након што смо пре две године поставили и одморишта за бициклисте на раскрсницама, такође први у Србији. Циљеви које желимо остварити чланством су промене везане за тип урбаног транспорта, како би остварили одрживе начине организације превоза. Циљ нам је и у употребу увести чиста возила и алтернативна горива, развијање одрживе политике превоза, као и осмишљавање мера побољшања постојеће саобраћајне инфраструктуре. Потребан нам је квалитетан јавни превоз, али кроз чланство у CIVITAS Forumu желимо да укажемо и на нове начине употребе аутомобила, промовишемо пешачење и бициклизам. Да би све ово остварили комбиноваћемо разне, посебно одабране мере које одговарају нашој локалној средини", рекао је Милан Глушац, председник општине Врбас, обилазећи уличне радионице.

Из Одељења за инвестиције, комуналне и грађевинске послове саопштено је да је општина Врбас својим локалним плановима и програмима рада, као и својим стручним службама из ове области, предвидела израду студије и имплеметацију "BIKE-sharing" ситема, који би у својој првој фази требао са четири станице да бициклистички повеже најзначајније субјекте за само насеље Врбас - железничку и аутобуску станицу, центар града и Општу болницу. Овим град Врбас, преузима и подстиче добру праксу из земља и градова Европе који у својим плановима развоја све више промовишу немоторизоване видове првоза са употребом електрво возила, чиме се у многоме утиче на смањење емисије СО2.

"Планом генералне регулације Врбаса планирана изградња око 34 км бициклистичких стаза. За санацију постојеће и изградњу планиране бициклистичке инфраструктуре потребна су значајна финансијска средства. Општина Врбас, трудећи се да обезбеди средства за изградњу бициклистичке инфраструктуре, и даље ће предузимати сличне активности и конкретне мере, чиме постаје конкурентна на домаћим и међународним пројектима за финансирање и суфинансирање бициклистичке инфраструктуре" саопштено је из Одељења за инвестиције, комуналне и грађевинске послове.