На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 06.3-1051/2015-II/02. од 10.12.2015.године, а у вези са Уговором о додели средстава за набавку пакета грађевинског материјала, која су обезбеђена у буџету Републике Србије на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 2. Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Врбас, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом најмање десет пакета грађевинског материјала

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да  ће јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица, које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Врбас, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат2 – грађевински материјал (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 14.децембра 2015. године на огласним таблама општине Врбас, месних заједница општине Врбас и на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs .