На основу члана 20. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени лист Општине Врбас'', број 11/2014/ и Уговора Општине Врбас са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 2016. годину, број: 128-451-1604/2016-01/11-2 од 15. априла 2016. године, расписује се  

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА аутобуског превоза у међуградском саобраћају УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте, за школску 2016/2017. годину, вршиће се из буџета општине Врбас ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2016. – ЈУН 2017. ГОДИНЕ за следеће категорије ученика:

 1. у 100% износу за:
  -  кориснике дечијег додатка – кориснике новчане социјалне помоћи,
 2. у 70% износа за:
  -  децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
  - децу из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 15.840,00 динара по једном јутру за 2016. годину /18,00 дин.+ ПДВ 10%=19,80 х 800кг/ и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечији додатак за септембар месец 2016. године по члану породице),
  -  децу самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за самохране родитеље,
  -  првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак,
  - кориснике дечијег додатка где су оба родитеља незапослена,
 3. у 60% износа за: - ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања,
 4. у 50% износа од цене месечне карте за:
  -    остале кориснике дечијег додатка,
  -    ученике са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечији додатак за септембар 2016. године)
  -    другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.

Одобравање права на регресирани превоз вршиће Општинска управа Врбас – Одељење за друштвене делатности по захтеву корисника уз консултацију са члановима Општинског већа општине Врбас задужених за образовање и социјалну заштиту на основу усменог решења о признавању права /члан 203. и 204. ЗУП-а/.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВА ЈЕ:

 • Потврда школе о упису ученика у средњу школу за 2016/2017. школску годину, Фотокопија решења за дечији додатак,
 • Уверење из Републичког Геодетског завода – Службе за катастар непокретности Врбас о површини пољопривредног земљишта које домаћинство поседује и катастарском приходу у 2016. години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, одговарајућа документација о другим приходима домаћинства за период 01. јуни – 31. август 2016 године, односно за период три месеца који претходе месецу у коме се подноси захтев, доказ о незапослености /уверење Националне службе за запошљавање/, изјаву о заједничком домаћинству, решење-потврду Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/, Фотокопија решења о праву на личну или породичну инвалиднину,
 • Доказ о одличном успеху ученика у претходном периоду,
 • Доказ да је родитељ самохран по прописима о дечијем додатку.

У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку прописано је: „да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање“ те ће одређене податке у сврху остваривања права предвиђених конкурсом, прибавити служба по службеној дужности.

Захтеви са потребном документацијом, односно подацима битним за прибављање података по службеној дужности, се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8.

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон: 7954-088 или 7954-044.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

25. јун 2018. КУЛТУРА

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

У Нашој галерији Удружења ликовних уметника Врбаса отворе...

Почео II Равно Село филм фестивал

24. јун 2018. КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

Пројекцијом руског филма "Лед" и певачким наступима Лазар...

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...

Отворена изложба слика Петра Шушулића

28. мај 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Петра Шушулића

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса - УЛУВ, отво...