Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе оператеру "Pneutech" d.o.o. из Врбаса

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине

Број: 501-14/2013-IV/05
Датум: 25.10.2013. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола


Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер, „Pneutech“ d.о.о. из  Врбаса, Маршала Тита 2, поднео овом Одељењу Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола, број 501-14/2003-IV/05 од 23.10.2013. године, за управљање неопасним отпадом, складиштење, вулканизирање и конфекционирање гумираног корда (индексни број отпада 160103)/производња радијалних и дијагоналних флека, на локацији у Врбасу, Маршала Тита 2, катастарске парцеле број 5246 и 5247 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 63., став 2. и члана 69., став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).По овашћењу наченика,
Руководилац одељења

Благоје ДедеићКУЛТУРА

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...

Отворена изложба слика Петра Шушулића

28. мај 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Петра Шушулића

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса - УЛУВ, отво...

Александар Габона победник 50. ФПМ

27. мај 2018. КУЛТУРА

Александар Габона победник 50. ФПМ

Победник 50, јубиларног Фестивала поезије младих је песни...

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

25. мај 2018. КУЛТУРА

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

За десет финалиста 50. Фестивала поезије младих данас је ...