Обавештење о донетом решењу о измени дозволе - ПАНЕКО доо

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 12.09.2017 . године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је решавајући по Захтеву за измену и допуну услова у Решењу о издавању интегралне дозволе за транспосрт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, а који је поднео оператер „PANECO” доо, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева, Војвођанска 49, (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832- поновна упортеба разврстаних материјала) издало Решење о измени и допуни услова у решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада од 07.09.2017. године.

У Решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, којим се издаје интегрална дозвола за управљање неопасним отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштење и физичког третмана неопасног отпада, регистарског броја 003, мењају се следећи досадашњи услови и замењују другима:

1. укупни капацитета производње који у интегралној дозволи износи и гласи: „максимално 8t/dan, односно 2000 t/god“ у други, и то тако да сада гласи: „максимлно 9t/dan“, односно 2800t/god
2. Број радних дана у постројењу за управљање отпадом који интегралној дозволи гласи: „5 радних дана у недељи“ у друго, и то тако да сада гласи: „6 радних дана у недељи“.
3. Списак отпада којим оператер управља допуњује следећим врстама неопасног отпада класификационих индексних бројева:

 • 02 03 01- муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације
 • 02 03 02- отпади од конзерванса
 • 02 03 03- опади од екстрације растварачима
 • 02 03 04- материјали неопходни за потрошњу или обраду
 • 02 03 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 03 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 04 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 04 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 05 02- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 05 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 06 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 06 02- отпади од конзерванса
 • 02 06 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 06 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 07 01- отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала
 • 02 07 02- отпад од дестилације алкохола
 • 02 07 03- отпад од хемијског третмана
 • 02 07 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 07 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 07 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 20 01 08- биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
 • 20 03 01- мешани комунални отпад
 • 20 03 02- отпад од пијаца
 • 20 03 99- комунални отпади који нису другачије специфицирани

Ово Обавештење се издаје у складу са чланом 58. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,

Маја Бјекић

 

 

КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

26. јун 2018. КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

Други Равно Село филм фестивал завршен је синоћ пројекциј...

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

25. јун 2018. КУЛТУРА

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

У Нашој галерији Удружења ликовних уметника Врбаса отворе...

Почео II Равно Село филм фестивал

24. јун 2018. КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

Пројекцијом руског филма "Лед" и певачким наступима Лазар...

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...