folder Процена утицаја на животну средину - ОБАВЕШТЕЊА

pdf Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - НОВИ ТРАДИНГ“ НС д.о.о. из Змајева
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Изградња два пословно-производна објекта за узгој кока носиља и производњу конзумних јаја, на локацији у атару Равног Села
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња два пословно-производна објекта на постојећој фарми „ВИНФАРМ“
pdf Обавештење о донетом решењу о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта: Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња UMTS/LTE базне станице мобилне телефоније „НСУ246/НСЛ246 ВРБАС-ЊЕГОШЕВА
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, на локацији у Савином Селу, ПЦ „АГРАР“ из Савиног Села
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Винфарм“
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-изградња два производно пословног објекта на фарми "Финфарм" намењена за држање кока носиља и производњу конзумних јаја носиоца пројекта "Винфарм" из Кулпина
pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта- изградња базне станице мобилне телефоније носиоца пројекта "Теленор Србија"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „Carnex“
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - „ЕКО-ВЕТ ПЛУС“ д.о.о. Нови Сад
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - К.М. „МОНТ“ ДОО Врбас
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - „ЕКО-ВЕТ“ д.о.о
pdf Обавештење о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину - „Carnex“ doo из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - “Tелеком Србија” а.д.
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - "Телеком Србија" а.д.
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "Carnex"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - “Интергранд” доо
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - "Carnex"
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - Матијаш Дмитар из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину - Жарко Аларгић из Врбаса
pdf ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - “Tелеком Србија” а.д.
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - „НИС“ а.д.