Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 361-1-4/2013-IV/05
Дана: 22.05.2013. године
ВРБАС

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора (Службени лист општине Врбас, број 15/2010), Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)

 

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

У ВРБАСУ-  у улици Маршала Тита бр. 63, пословни простор  у површини од 60,72 м2 по почетној цени од 500,00 дин./м2.

  • У улици Маршала Тита бр.71, пословни простор у површини од 23,36м2, по почетној цени од 500,00 дин/м2.
  • У улици Светозара Марковића бр.29, пословни простор у површини од 15,00м2, по цени од 320,00 дин/м2,
  • У улици Маршала Тита бр. 81, пословни простор у површини од 46,00м2, по цени од 500,00 дин/м2.

Издавање у закуп наведених пословних простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на јавном надметању.

Јавни оглас биће објављен на телевизији ''Бачка'', у листу ''Глас'' и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пријаве за јавно надметање примају се од 29.05.2013. године до 05.06.2013. године, до 15 часова, предајом на писарницу Општинске управе Врбас или поште.

Пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, број текућег или жиро рачуна због повраћаја депозита, доказ да је учесник уплатио депозит у висини почетног износа закупнине, фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице, оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ако је понуђач предузетник и оригинал или оверену фотокопију решења о упису у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.

За пословни простор који се налази у Врбасу у улици Маршала Тита бр. 63,износ који је потребан за учешће у лицитацији је једна месечна закупнина (30.360,00 динара).

За пословни простор који се налази у Врбасу у улици Маршала Тита бр. 71, износ који је потребан за учешће у лицитацији  је једна месечна закупнина  (11.680,00 динара).

За пословни простор који се налази у Врбасу у улици Светозара Маркоцића бр.29, износ који је потребан за учешће у лицитацији  је једна месечна закупнина  (4.800,00 динара),

За пословни простор који се налази у Врбасу у улици Маршала Тита бр. 81,износ који је потребан за учешће у лицитацији је једна месечна закупнина (23.000,00 динара).

 

Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.

Заинтересованом лицу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Лице које је излицитирало дужно је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању лицитације, Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине закључи Уговор о закупу са истим и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 06.06.2013. године са почетком у 12 часова.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

19. мар 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

На изложби под називом "Време тече" отвореној у Нашој гал...

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

16. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса у уторак, 20...

Фото конкурс: Музеј и конекција

14. мар 2018. КУЛТУРА

Фото конкурс: Музеј и конекција

У оквиру Mанифестације "Музеји за 10", која се одржава од...

Изложба слика Милијане Радовановић

12. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика Милијане Радовановић

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса у четвртак, ...

Књижевно вече Благоја Баковића

06. мар 2018. КУЛТУРА

Књижевно вече Благоја Баковића

Православна црквена општина Врбас организовала је синоћ к...