На седници црквеноопштинског управног одбора у Врбасу, одржаној 26. августа 2014. године, а поводом спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у својини ове Управе, парцелe бр. 1336, 1369 и 3062/3, уписане у лист непокретности бр. 983, К.О.Врбас, у укупној површини од 9ха, 66ари, 49м2, ЦОУО Врбас доноси следећу:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ВРБАСУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
ВРБАС


Предмет јавног надметања

Расписује се оглас за прикупљање понуда у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске православне Црквене општине у Врбасу, и то парцеле бр. 1336, 1369 и 3062/3, уписане у лист непокретности бр. 983, К.О. Врбас.

К.О.

парцела бр.

површина

Почетна цена
дин/ха

депозит

период закупа

Врбас

1336

4ха, 73ара, 69м2

45.000,00

50.000,00 дин

5 година

1369

4ха, 28ари, 91м2

3062/3

63ара, 89м2

Понуде се достављају у писменој форми у запечаћеним ковертама.
Увид у препис листа непокретности за парцеле које су предмет издавања у закуп, конкурсна документација, као и све додатне информације, могу се добити у канцеларији Црквене општине Врбас, у улици Исе Секицког бр 67/а, сваког радног дана од 9,00 до 12,00 часова, у периоду од 28.08. до 05.09.2014.год.

Контакт телефони: 064/800-24-33 (Синиша), 060/140-15-75 (Владо)

 

 

КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

26. јун 2018. КУЛТУРА

Завршен Равно Село филм фестивал

Други Равно Село филм фестивал завршен је синоћ пројекциј...

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

25. јун 2018. КУЛТУРА

Скулптуре Новака Јововића у Нашој галерији

У Нашој галерији Удружења ликовних уметника Врбаса отворе...

Почео II Равно Село филм фестивал

24. јун 2018. КУЛТУРА

Почео II Равно Село филм фестивал

Пројекцијом руског филма "Лед" и певачким наступима Лазар...

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...