Савет за комуналне делатности ОО Српске напредне Странке Врбас и активисти МО СНС Змајево су организовали акцију уређења обале Јегричке у Змајеву. Уклоњена је сувишна приобална вегетација и очишћено је наталожено смеће. Циљ акције је да се добије лепо уређен простор за боравак у природи, који је после више од 30 година први пут озбиљније уређен. Потребно је искористити све предности које нуди Јегричка, а простор који је уређен у будућности ће моћи да се користи за шетњу, рекреацију, организовање еколошких радионица као и других акција и манифестација.