Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-4-74/2016-IV/07
Датум: 03.08.2016. године
ВРБАС

У складу са Oдобрењем за третман адултних стадијума комараца на територији општине Врбас са земље и из ваздуха, број 501-4-73/2016-IV/07 од 03.08.2016. године, Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент

ОБАВЕШТАВА

Јавност да ће се предвиђени третман извршити са земље и из ваздуха у свим насељеним местима општине Врбас, у периоду од 05 - 15 августа 2016. године, по стеченим временским условима, у дневном термину између 20 и 21 час, употребом препарата за третирање адултних комараца, lambda-cihalotrina i deltametrina, ULV.


Препарат је токсичан за пчеле. Молимо Вас да обавестите пчеларе, да у том периоду затворе  или уклоне кошнице. Дејство препарата је три дана.

Дежурни телефон током акције је 0648053063 (Александра Кртолица, надзор над извршењем услуга).

 

По Овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић