ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ ИЗ ПОРОДИЦА У КОЈИМА, У МОМЕНТУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, НА ИСТОЈ АДРЕСИ, У ЗАЈЕДНИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, ЖИВИ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЕЦЕ А УЧЕНИЦИ СУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОД V – VIII РАЗРЕДА, И УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА ОСТВАРУЈУ ПРАВО  НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ  ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА. ПРАВО СЕ ОСТВАРУЈЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ВИСИНИ ОД 50% ТРОШКОВА УЖИНЕ ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПО ЦЕНИ КОЈУ УТВРДИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

Уз захтев се доставља следећа документација:

  • копија важећег решења о дечијем додатку;
  • потврда школе да је дете редован ученик, уз обавезну напомену који разред ученик похађа;
  • копију текућег рачуна родитеља и

Уколико родитељи не остварују право на дечији додатак достављају:

  • потврду школе да је дете редован ученик, уз обавезну напомену који разред ученик похађа
  • потврде о пребивалишту за сву децу и копије личних карата родитеља као доказ о заједничком домаћинству, да живе заједно на истој адреси, 
  • копије извода из матичне књиге рођених за сву децу, 
  • уколико у породици живе деца из раличитих бракова – копија пресуде о разводу брака и друге доказе о поверавању деце,
  • изјаву родитеља да непосредно брине о деци
  • копију текућег рачуна родитеља и
  • сваки други документ који може да доказује основ за остваривање права.

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПРОПИСАНО ЈЕ: „ДА ЈЕ ОРГАН ДУЖАН ДА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ВРШИ УВИД, ПРИБАВЉА И ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА, А КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ“ ТЕ ЋЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОДАТКЕ У СВРХУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСОМ, ПРИБАВИТИ СЛУЖБА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

ЗАХТЕВИ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ОДНОСНО ПОДАЦИМА БИТНИМ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, СЕ ПОДНОСЕ  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 5, ДРУГИ СПРАТ ОД 01-15.09.2016

Телефон за информације: 795-40-38

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

20 ликовних уметника на Палети младих

24. апр 2018. КУЛТУРА

20 ликовних уметника на Палети младих

Биљана Јотић, историчарка уметности и овогодишња селектор...

Изабрани финалисти 50. Фестивала поезије младих

18. апр 2018. КУЛТУРА

Изабрани финалисти 50. Фестивала поезије младих

Жири јубиларног 50. Фестивала поезије младих у Врбасу, ко...

Два програма посвећена поезији у НБ "Данило Киш"

18. апр 2018. КУЛТУРА

Два програма посвећена поезији у НБ "Данило Киш"

Народна библиотека "Данило Киш" припремила је за наредне ...

Ликовна галерија КЦВ: Позив за откуп уметничких дела

16. апр 2018. КУЛТУРА

Ликовна галерија КЦВ: Позив за откуп уметничких дела

Ликовна галерија Културног центра Врбаса расписала је ПОЗ...

"Госпође у најбољим годинама" у НБ "Данило Киш"

10. апр 2018. КУЛТУРА

"Госпође у најбољим годинама" у НБ "Данило Киш"

Народна библиотека "Данило Киш" организоваће наредног уто...