На основу члана 15. став 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекат 2 – грађевински материјал, а на име контрибуције Републике Србије, начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о додели средстава, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и oпштине Врбас број 06.3-1035/2015-II/02 од 07.12.2015. године, Kомисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, конкурисале на јавни позив објављен 14. децембра 2015. године, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекат 2 – грађевински материјал, а на име контрибуције Републике Србије, да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника рангираних према реду првенства бити објављена у среду, 16. новембра 2016. године на огласној табли општине Врбас,  на огласним таблама месних заједница општине, на интернет презентацијама општине Врбас www.vrbas.net и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs.