Na osnovu Ugovora br. 140-404-156/2017-02 sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, preduzeće EKO-SAN d.o.o. je ovlašćeno za izvršenje
usluge suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine.

OBAVEŠTENJE O TERMINU IZVOĐENJA TRETMANA

Obaveštavamo Vas da će se dana 16.09.2017. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji vaše opštine. Vreme početka tretmana 8:00

Broj RN: 11/4
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Vrbas, Savino Selo, Kucura
Površina: 37 ha

Za sve informacije o tretmanu možete se obratiti na sledeće telefone:
Aleksandar Mirković 064 81 211 24
Milenko Radosavljević 064 81 211 51