МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА

  • Адреса:  Маршала Тита 77, Куцура
  • Телефон: 021/727-068
  • Председник Савета: Жељко Бјелан
  • Секретар: Јелена Бесермињи