folder0 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

folder0 САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
folder0 ИНТЕРЕРЕСОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
folder0 ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ
folder0 УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
folder Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју
документ Обавештење: право на родитељски додатак - отац
pdf Списак документације за ученичке кредите
документ Уговор о поклону - КЦ Врбаса
документ ЗАХТЕВ за остваривања права на коришћење обележених паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом и издавање ИПК паркинг налепнице за 2015.
pdf ЗАХТЕВ за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи
pdf Захтев за регресирање трошкова боравка у ПУ за треће и свако наредно дете у породици
pdf ЗАХТЕВ за остваривање права на дечији додатак
pdf ЗАХТЕВ за помоћ породици за новорођену бебу
pdf ЗАХТЕВ за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
pdf ЗАХТЕВ за регресирање смештаја у домовима
pdf ЗАХТЕВ за регресирање приватног смештаја за ученике средњих школа
pdf ЗАХТЕВ за остваривање права на накнаду зараде за одсуства са рада ради посебне неге детета
pdf ЗАХТЕВ за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства
pdf ЗАХТЕВ за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи за дете без родитељског старања
pdf ЗАХТЕВ за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи за дете са сметњама у развоју
документ ЗАХТЕВ за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
pdf ЗАХТЕВ за остваривање права на родитељски додатак мајке