ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС

Милан Глушац

Милан Глушац је рођен 1977. године у Врбасу. Основну и средњу стручну школу "4. јули" завршио је у Врбасу а Факултет за трговину и банкарство у Новом Саду. Стекао је звање дипломираног економисте.
Од 2003. године запослен је у Општинској управи Врбас на пословима портпарола и шефа кабинета Председника општине, као и послове повереника за информације од јавног значаја, заменика начелника у Одељењу за привреду и послове инспектора канцеларијске контроле у Одељењу за локалне јавне приходе.
Био је председник Управног одбора Јавног предузећа за информисање, члан одбора за безбедност и члан Комисије за остваривање политике родне равноправности у општини Врбас, као и председник Савета за миграције.
Од 2013. године обавља функцију заменика председника општине Врбас.
Члан је Српске напредне странке.
Ожењен, отац двоје деце.

 

Заменик председника општине: НЕНАД ВЕЛИЦКИ

 

Помоћници председника општине:

  • КСЕНИЈА БЕНЦЕ
    Помоћник председника општине за послове пољопривреде
     
  • ЛИВИЈА БОГАНЧ АНДРИЈАШЕВИЋ
    Помоћник председника општине за послове економског развоја

 

 Шеф кабинета: Сања Жигић