folder0 ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ

документ ЗАХТЕВ за измену дозволе
документ ТАКСЕ за издавање дозвола за управљање отпадом
документ ЗАХТЕВ за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
документ Општи део захтева - ЗАХТЕВ за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
документ ЗАХТЕВ за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Врбас
документ Општи део захтева - ЗАХТЕВ за издавање дозволе за третман: складиштење/ одлагање / поновно искоришћавање/ одлагање отпада на територији општине Врбас
документ ЗАХТЕВ за издавање дозволе за третман: складиштење/ одлагање / поновно искоришћавање/ одлагање отпада на територији општине Врбас