Саопштењем ОО СДС Врбас које је објављено 10. 02. 2016. године, ЈКП „Комуналац“ прозвано је да „примењује силу и не поштује закон“ што се у највећој мери односило на јавну набавку видео обезбеђења.

О неутемељености ових тврдњи најбоље сведочи закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (бр. 4-00-218/2016) којом се потврђује да је поступак јавне набавке спроведен у складу са Законом.

Сматрамо да је оваквим оценама Јавном комуналном предузећу „Комуналац“, које се труди да послује у интересу потрошача и локалне заједнице, беспотребно нарушен углед.

У наставку текста преносимо део закључка Републичке комисије:

„Одбацује се захтев за заштиту права подносиоца захтева „РПД-ФТО“ д.о.о. Врбас који је поднет у поступку јавне набавке мале вредности услуга – видео обезбеђење на локацијама: управна зграда ЈКП „Комуналац“ Врбас, зграда „Чистоће“, водозахват Врбас, гробље у Врбасу, депонија у Врбасу, са мониторингом од 24 часа 365 дана у години, ЈН бр. 1.2.3, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 25.01.2016. године, наручиоца ЈКП „Комуналац“ Врбас, због недостатка активне легитимације“.

ЈКП „Комуналац“ Врбас