На захтев ЈКП "Комуналац", Скупштина општине Врбас донела је одлуку о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима којом се омогућује сродницима покојника да обнову десетогодишњег закупа гробних места плаћају у једнаким годишњим ратама.

Према Правилнику о уређењу и одржавању гробља и обављању погребних услуга ЈКП "Комналац", сродници покојника су у обавези да на сваких 10 година плаћају закуп гробних места. У случају да сродник не жели да продужи рок за почивање, ЈКП "Комуналац" има право да посмртне остатке пренесе у осаријум, односно, заједничку гробницу.