У складу са Законом републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017– усклађени дин. изн. и 113/2017), прописане су следеће административне таксе за подношење захтева и издавање дозвола за управљање отпадом:

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

                             

Таксa [РСД]

За подношење захтева

310,00

 

 

Т А Р И Ф Н И   Б Р О Ј   1 9 7

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Таксa [РСД]

За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана

30.210,00

За дозволу за извоз неопасног отпада

187.320,00

За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине

74.940,00

За дозволу за извоз опасног отпада

60.380,00

За дозволу за транзит опасног отпада

60.380,00

За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола

5.740,00

За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада

8.830,00

За издавање дозволе за сакупљање отпада

18.730,00

За издавање дозволе за транспорт отпада

18.730,00

За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада

31.210,00

За издавање дозволе за складиштење отпада

62.450,00

За издавање дозволе за третман отпада

62.450,00

За издавање дозволе за одлагање отпада

62.450,00

За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

99.900,00

За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе

2.750,00

За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом

74.940,00

За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом

49.960,00

За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом

6.240,00

 

Прималац:                Република Србија
жиро рачун:              840-742221843-57
позив на број:          97   57-240

 

КУЛТУРА

Отворен Пролећни ликовни салон

10. апр 2024. КУЛТУРА

Отворен Пролећни ликовни салон

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Представљена збирка прича "Безнађе" Нине Катане

22. мар 2024. КУЛТУРА

Представљена збирка прича "Безнађе" Нине Катане

У читаоници Јавне библиотеке "Данило Киш", у организацији...

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс

12. мар 2024. КУЛТУРА

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш" рас...

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

22. феб 2024. КУЛТУРА

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Традиционалним окупљањем бројних чланова - читалаца, књиж...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Статистика - vrbas.net

Укупно страница: Укупно докумената:
9797
8410
 
 
Пријава на
СИСТЕМ48:
Извода/уверења
ВИРТУАЛНИ МАТИЧАР:
17890

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"