У хранитељским породицама 44 деце

На територији општине Врбас, у надлежности Центра за социјални рад, тренутно је на хранитељству као облику заштите и бриге о деци без адекватног родитељског старања, смештено 44 деце у 25 хранитељских породица.

"Хранитељство је привремени облик заштите који за циљ има подршку детету у кризи, али и биолошкој породици у настојању да се што пре стекну услови за прихват/повратак детета", објашњавају у Центру за социјални рад.

Редовна процедура подразумева да се, уз редовно праћење деце на хранитељству, једном годишње ради ревизија рада на случају како би се одлучило да ли наставити са постојећим, применити неки други вид заштите деце или се дете враћа у своју породицу порекла. Подршка хранитељским породицама, мимо редовног рада, одвија се и оргнизовањем Клуба хранитеља, једном месечно, са претходно конципираним темама које у договору са водитељима Клуба дефинишу хранитељи као значајне.

"Сваке две године све хранитељске породице које се налазе на евиденцији Центра обавезне су да доставе нову документацију и прођу скраћену процедуру поновне процене како би се утврдило да ли је дошло до неких значајнијих промена у породичном функционисању", саопштено је из Центра за социјални рад.

Услугу породичног смештаја за одрасла и стара лица без адекватног породичног старања тренутно користе четири особе, од којих су три смештене у породицама на територији општине Врбас, а једна у породици на територији општине Мали Иђош.

"Услугу породичног смештаја за збрињавање одраслих и старих лица је неопходно промовисати и развијати, јер је све више наших суграђана који имају потребу за овим видом подршке и заштите. Процедура процене личних и породичних капацитета за пружање ове услуге одвија се у Центру за социјални рад; започиње подношењем захтева и прилагањем потребне документације, али, за сада, још увек није предвиђен Програм обуке, као што је то случај код збрињавања деце", наводе у Центру за социјални рад.