Енергетски пасоши за један број објеката у Врбасу

После више од годину дана рада, анализа и прорачуна, општина Врбас, заједно са још само четири општине у Србији, добила је Локални акциони план за унапређење енергетске ефикасности у сектору зградарства. Овај документ, званично предстваљен 07. марта на завршној конференцији поводом завршетка пројекта, израђен је уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ. Кроз израду документа поједини стамбени објекти у Врбасу бесплатно су добили елаборате енергетске ефикасности и пасоше, који су ових дана подељени грађанима.

"Како би се направио неопходан пресек тренутног стања потрошње енергије у општини Врбас, након оформљене матрице локалне типологије зграда, урађени су елаборати и пасоши енергетске ефикасности за објекте који се налазе у локалној типологији зграда. Ови документи подељени су грађанима који су дозволили да њихови објекти буду предмет ове анализе и овим путем Општинска управа им се захваљује на сарадњи. Захвалност дугујемо и Немачкој организацији за међународну сарадњу - ГИЗ, која нам је пружила сву стручну и неопходну техничку помоћ у реализацији израде Локалног акционог плана за унапређење енергетске ефикасности у сектору зградарства", рекла је након уручења енергетских пасоша Сања Кораћ, дипл. инг. грађ, самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност у зградарству у Канцеларији за енергетски менаџмент општине Врбас.

Израдом овог документа општина Врбас добила је преглед постојећег стамбеног фонда, процену потенцијалних уштеда енергије, предлог адекватних мера за енергетску санацију зграда и локалну типологију стамбених објеката, што је одлична основа за планирање различитих програма санације, али и аплицирање у доступним донаторским и националим фондовима. Смањење потрошње енергије за загревање и хлађење објеката, очување необновљивих извора енергије, смањење емисије угљен-диоксида и већа употреба обновљивих извора енергије, могу се остварити правилним пројектовањем објеката и планском енергетском санацијом постојећег стамбеног фонда, пре свега на локалном нивоу. Зато је један од најважнијих корака био попис и анализа постојећег стамбеног фонда, што до сада практично никада није урађено, а кроз коју су сада поједини објекти стекли енергетске пасоше.