pdf Одлука о избору програма којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Врбас у 2019. години

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4–29/2019 – III/ 02
Дана: 28. фебруара 2019. године
ВРБАС

На основу члана 61. Статута општине Врбас, („Службени лист општине Врбас“ број 26/2018), члана 9. став 6. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2019. години број 06-4-15/2019-III/02 од 30. јануара 2019. године, области 10.1.3. Локалног антикорупцијског плана за општину Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 28/2018) и Листе рангирања програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас број 06-4–17/12019–III/02 од 21. фебруара 2019. године, Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 28. Фебруара 2019. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 2019. ГОДИНИ

Распоређују се средства из буџета општине Врбас у 2019. години за суфинансирање Годишњих програма које реализују спортска удружења на територији општине Врбас и то:

 1. Рукометни клуб Врбас – 349.800,00 динара месeчно,
 2. Женски кошаркашки клуб „Врбас“ – 349.800,00 динара месечно,
 3. Женски рукометни клуб „Врбас“ - 349.800,00 динара месечно,
 4. Омладински кошаркашки клуб „Врбас“- 349.800,00 динара месечно,
 5. Омладински фудбалски клуб „Врбас“ – 320.100,00 динара + 30.000,00 месечно за одржавање стадиона месечно,
 6. Клуб борилачких спортова „Врбас“- 123.200,00 динара месечно,
 7. Клуб малог фудбала „Летећи Холанђани“– 110.000,00 динара месечно,
 8. Стонотениски клуб „Змајево“ – 55.000,00 динара месечно,
 9. Џудо клуб „Тори“ - 55.000,00 динара месечно,
 10. Одбојкашки клуб „Врбас“ – 49.500,00 динара месечно,
 11. Боксерски клуб „Чарнок“ – 49.500,00 динара месечно,
 12. Женски одбојкашки клуб „Сутјеска“ – 45.100,00 динара месечно,
 13. Женски одбојкашки клуб „Врбас“ – 45.100,00 динара месечно,
 14. Фудбалски клуб „Сутјеска“ - 38.500,00 динара месечно + 30.000,00 за одржавање стадиона месечно,
 15. Фудбалски клуб „Пролетер“ - 38.500,00 динара месечно + 30.000,00 за одржавање стадиона месечно
 16. Фудбалски клуб „Искра“ - 500,00 динара месечно + 30.000,00 за одржавање стадиона месечно
 17. Куглашки клуб „Врбас“ – 24.750,00 динара месечно,
 18. Пливачки клуб „Врбас“ – 24.750,00 динара месечно,
 19. Стрељачки клуб „Врбас“ – 22.000,00 динара месечно,
 20. Стрељачки клуб „Универзал М“ – 22.000,00 динара месечно,
 21. Клуб борилачких спортова „Unity“- 22.000,00 динара месечно,
 22. Фудбалски клуб „Обилић“- 19.800,00 динара месечно + 30.000,00 динара месечно за одржавање стадиона,
 23. Фудбалски клуб „Будућност“- 19.800,00 динара месечно + 30.000,00 динара месечно за одржавање стадиона,
 24. Шаховски клуб „Врбас“ - 19.800,00 динара месечно,
 25. Шаховски клуб „Омладинац“ - 19.800,00 динара месечно,
 26. Шаховски клуб „Сутјеска“ - 19.800,00 динара месечно,
 27. Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица општине Врбас – 12.000,00 динара месечно,
 28. Боди билдинг и фитнес клуб „Доријан“ – 10.000,00 динара месечно,
 29. Шаховски клуб „Змајево“ - 10.000,00 динара месечно,

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон и 47/18), чланова 137, 138. и 141. Закона о спорту /„ Службени Гласник РС“, брoj 10/16), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /„Службени Гласник РС“, број 16/18/, члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у 2019. години, чланова 14. и 61. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 26/18/ и Одлуке о буџету општине Врбас за 2019. годину („Службени лист општине Врбас ”, број 25/18) Општинско веће је расписало Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2019. години. Конкурс је расписан у периоду од 31.01.2019. године до 14.02.2019. године

Комисија за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2019. години, у складу са чланом 8. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2019. Години (у даљем тексту: Правилник), именована Решењем Општинског већа општине Врбас број: 06-4-17/1/2019-–III/02 од 08.02.2019. године спровела је поступак Јавног конкурса у име општине Врбас.

У поступку спровођења јавног конкурса Комисија је разматрала пристигле пријаве, утврђивала потпуност и благовременост истих, а затим извршила рангирање програма и пројеката. Након спроведеног Јавног конкурса, Комисија је објавила Листу рангирања на званичној интернет страници општине Врбас. Учесници конкурса имали су право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе. Учесници конкурса су се одрекли права на подношење приговора потписивањем Изјава. Комисија је упутила Општинском већу општине Врбас предлог за доношење Одлуке о избору програма којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Врбас у 2019. години. Након доношења Одлуке, Председник општине Врбас, у име општине Врбас, закључиће појединачне уговоре о додели средстава.

Како су испуњени сви претходни услови из члана 9. Правилника, Општинско веће је донело Одлуку о избору програма којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Врбас у 2019. години.

 

Председник Општинског већа,
Милан Глушац

КУЛТУРА

Ликовни и литерарни конкурс поводом обележавања Светог Саве

13. јан 2021. КУЛТУРА

Ликовни и литерарни конкурс поводом обележавања Светог Саве

Одељење за децу и младе Народне библиотеке "Данило Киш", ...

Изложба слика 46. Палете младих

22. дец 2020. КУЛТУРА

Изложба слика 46. Палете младих

Од среде, 23. децембра, па све до 20. јануара 2021. годин...

Рожи Јодал награда "Карољ Сирмаи"

10. дец 2020. КУЛТУРА

Рожи Јодал награда "Карољ Сирмаи"

Књижевна награда "Карољ Сирмаи" за 2020. годину припала j...

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

01. дец 2020. КУЛТУРА

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

Награду "Небојша Деветак" за најбољи прилог објављен у ча...

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

01. дец 2020. КУЛТУРА

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

За љубитеље ликовне уметности, од данас, 01. децембра, у ...