У четвртак о буџету за 2018. годину

Председница Скупштине општине Врбас Марјана Мараш заказала је за четвртак, 28. децембар, VIII седницу локалног парламента. Одборници ће разматрати дневни ред са 28 тачака, а најважнија је усвајање буџета општине Врбас за 2018. годину. Ту су и програми пословања јавних предузећа и установа за наредну годину, последњи ребаланс буџета за 2017. годину, као и Стратешки план развоја социјалне заштите општине Врбас за период 2018-2022. године.

Република Србија

АП Војводина

Општина Врбас

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС 

Број: 06– 14/2017– I/01

Дана: 18. децембра 2017. године

ВРБАС

П О З И В

На основу члана 43. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017/ и члана 67. и 68. Пословника Скупштине општине Врбас  /„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010,  4/2010 и 16/2010/

С А З И В А М

VIII седницу Скупштине општине Врбас

Седница ће се одржати у четвртак 28. децембра 2017. године са почетком у 11,00 часова у сали  за седнице Скупштине општине Врбас  у Врбасу у улици Маршала Тита број 89 у сали на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи Дневни ред

1. Усвајање записника са 6. и 7. седнице Скупштине општине Врбас
2. Предлог одлуке о ребалансу буџета општине Врбас за 2017. годину
3. Предлог одлуке о буџету општине Врбас за 2018. годину
4. Предлог одлуке о Програму уређивања градског грађевинског земљишта за град Врбас и насељена места општине Врбас за 2018. годину
5. Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему локалне самоуправе општине Врбас за 2017. годину
6. Предлог кадровског плана Општинске управе Врбас за 2018. годину
7. Предлог одлуке о усвајању Стратешког плана развоја социјалне заштите општине Врбас за период 2018-2022. године  
8. Предлог рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас за 2018. годину
9. Предлог одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минималног износа трошкова за текуће одржавање зграде и висине износа за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника зграде
10. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут Iб реда број 15 у ко.Врбас-атар
11. Предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела радне зоне уз државни пут Iб реда број 15 у ко.Врбас-атар
12. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
13. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалној комуналној такси на истицање фирме за општину Врбас
14. Предлог одлуке о доношењу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018. годину у општини Врбас
15. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналних делатности
16. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2018. годину
17. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2018. годину
18. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2018. годину
19. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општине Врбас за 2018. Годину са финансијским планом
20. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2018. годину Службе ванинституционалне социјалне заштите Герентолшког центра Врбас
21. Предлог решења о давању сагласности на Пословни план за 2018. годину Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас 
22. Предлог решења о давању сагласности на Пословни план Апотеке “Врбас“ Врбас за 2018. годину 
23. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас за 2018. годину
24. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Културног центра Врбаса за 2018. годину са финансијским планом за 2018. годину
25. Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом за 2018. годину Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас 
26. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације општине Врбас за 2018. годину
27. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2018. годину
28. Питања и предлози
 
Председник Скупштине општине Марјана Мараш      
 

КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...

Утврђен програм Фестивала поезије младих

12. мај 2023. КУЛТУРА

Утврђен програм Фестивала поезије младих

Савет Фестивала поезије младих, који ће се ове године одр...