Од јула нови Закон о финансијској подршци породици с децом

Нови Закон о финансијској подршци породици с децом, који је Народна Скупштина Републике Србије усвојила 14. децембра, предвиђа низ измена које су  усмерене на побољшања услова за задовољавање основних потреба деце; усклађивања рада и родитељства; посебног подстицаја и подршке родитељима да остваре жељени број деце и побољшања материјалног положаја породица са децом, породица са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и породица са децом без родитељског старања. Нова законска решења ступају на снагу 01. јула 2018. године.

С намером да упозна јавност о иузменама који доноси овај закон, Одељење за друштвену делатности издало је саопштење које преносимо у целости.

"Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица. Основица накнаде зараде, убудуће ће се утврђивати се на основу збира месечних основица за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства.

Новина у наведеном Закону је да ће накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета моћи остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остваривала приходе: а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености;  мајка која самостално обавља делатност; мајка која је носилац породичног пољопривредног газдинства; мајка која обавља послове  по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, по основу уговора о делу и по основу ауторског уговора. Наведена права може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета. Код остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета мишљење о степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета даје надлежна комисија Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Новина код родитељског додатка је да ће ово право убудуће моћи остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије. Захтев ће се моћи поднети у здравственој установи приликом рођења детета или у надлежној општинској управи у року од годину дана од дана рођења детета.  Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за свако дете уместо повраћаја ПДВ-а на беби опрему. Висину, начин усклађивања и исплате родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете, прописује Влада.

Закон код права на дечији додатак уводи новину да право на дечији додатак подносилац захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не може остварити право. Такође, право на дечији додатак остварује се до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота. Крајем сваког тромесечја вршиће се провера редовности похађања наставе детета за које се остварује право. Корисници дечијег додатка чија су деца редовно похађала средњу школу и са успехом завршила школску годину у септембру текуће године остварују право на још један дечији додатак. Закон  предвиђа да се повећа дечији додатак за децу са сметњама у развоју 50 одсто,а за једнородитељске породице ће бити увећан за 30 одсто.

Поступци за остваривање права на одсуство са рада и накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета који су започети пре почетка примене овог закона окончаће се у складу са прописима који су били на снази у време отпочињања породиљског одсуства.

Право на родитељски додатак за децу рођену пре почетка примене овог закона, оствариће се у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета", наводи се у саопштењу Одељења за друштвене делатности.

Закон можете видети овде.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"