Јавни позив за економско оснаживање жена

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање жена из избегличких и расељеничких породица, а у складу са националном стратегијом за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности.

Јавни позив се расписује за лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године. Јавни позив се расписује за лица која имају боравиште односно пребивалиште на територији општина: Нови Сад, Врбас, Зрењанин, Инђија, Србобран, Панчево, Стара Пазова. Помоћ се одобрава у роби (алату и опреми), као једнократна и бесповратна, намењена економском оснаживању жена из избегличких и расељеничких породица, у износу од највише 200.000,00 динара за сваки грант.

Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију: Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да је лице у периоду од  21. децембра 2006. год. било у статусу избеглог односно прогнаног лица на територији АП Војводине, тј. неки документ из кога се са сигурношћу може утврдити да је подноситељка у наведеном периоду била у избегличком статусу на територији АП Војводине. Потврду је потребно доставити за подноситељку пријаве на Јавни позив и за све чланове њеног породичног домаћинства; Фотокопију важећег личног документа подноситељке пријаве на Јавни позив и свих пунолетних чланова њеног домаћинства; Фотокопију извода из књиге рођених за подноситељку пријаве на Јавни позив и све чланове породичног домаћинства; Доказ о држављанству Републике Србије подноситељке пријаве или доказ да је поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије за подноситељку пријаве и чланове породичног домаћинства; План за економско оснаживање и осамостаљење породице; Потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије  или други одговарајући документ о висини примања подноситељке захтева и чланова породичног домаћинства.

Уз Пријаву је, поред обавезне, могуће доставити и следећу додатну документацију (копије):  Одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се доказује да се ради о самохраном родитељу; Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад; Решење о инвалидности, тј. смањењу или губитку радне способности; Решење о категоризацији, степену ометености у менталном или телесном развоју, релевантну  медицинску документацију уколико подноситељка пријаве или неко од чланова домаћинства има тешко обољење; Потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало у току ратних дешавања на простору бивше СФРЈ; Потврду о школовању за ученике и студенте.

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима из Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе помоћи за економско оснаживање жена из избегличких и расељеничких породица. Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве поднете од стране неовлашћених лица, неће бити разматране. Комисија ће на основу Правилника донети одлуку о помоћи, по реду првенства према следећим критеријумима: - да у односу на тражену врсту помоћи, подноситељка има основне предуслове за ефикасно обављање активности, - да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егсистенцију породице, -да подноситељка захтева има искуства у активности за коју је тражена помоћ или да је прошла обуку за исту, -доказ о материјалном положају подноситељке и чланова домаћинства, односно степену угрожености, као и могућности да се тражена помоћ сврсисходно користи.

Предност ће имати кориснице чије породице до сада нису добијале овај вид помоћи. Јавни позив је отворен до 2. априла 2018. године. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Фонд задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Фонд не враћа запримљену документацију већ се она чува у архиви Фонда. Фонд није у обавези да о току и резултатима Јавног позива информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор, односно која су се нашла на предлогу за доделу помоћи. Образац Пријаве, као и остале информације, могу се добити у просторијама Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у Новом Саду и код повереника за избеглице и миграције у општинама обухваћеним Јавним позивом.

За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 или на телефон 021 475 4 295. Пријаву са траженом документацијом поднети на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком за "Јавни позив".

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"