Одржана 19. седница Скупштине општине Врбас

Одборници Скупштине Општине Врбас заседали су данас по 19. пут у актуелном сазиву. Дневни ред имао је 33 тачке. 

Уз записнике са 17. и 18. седнице локалног парламента, скупштинска већина усвојила је предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, предлог одлуке о одређивању локације за изградњу Трансфер станице са рециклажним центром и компостилиштем у Врбасу, предлог одлуке о утврђивању посебног интереса и умањењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, затим предлог одлуке о продужењу важења Програма развоја спорта општине Врбас за период 2016 - 2018. година, предлог одлуке о одузимању права коришћења на непокретностима, предлог одлуке о изменама Одлуке о начину, поступку и висини накнаде за успостављање права службености на непокретностима у јавној својини општине Врбас, и предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Врбас.

Такође, усвојени су предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Врбас за 2019. годину, предлог одлуке о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас за период од 01. 01. 2019. до 31. 03. 2019. године, предлог одлуке о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа за информисање "Врбас" - у ликвидацији, за период од 01. 01. 2018. године до 31. 12. 2018. године, предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за информисање "Врбас" - у ликвидацији за 2018. годину, затим предлог одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" - у ликвидацији за период од 01. 01. 2018. године до 31. 12. 2018. године, и предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" у ликвидацији за 2018. годину.

Одборници су прихватили и извештаје и раду за 2018. годину Народне библиотеке "Данило Киш", Културног центра Врбаса, Центра за физичку културу "Драго Јововић" - са финансијским извештајем за 2018. годину, Дома здравља "Вељко Влаховић", Апотеке "Врбас", Центра за социјални рад општине Врбас, затим Службе ванинституционалне социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас, Туристичке организације општине Врбас, Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, Правобранилаштва општине Врбас и Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације. Усвојен је и  Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врбас.

Одборници су дали сагласност и на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" за 2019. годину, сагласност на Преглед стања пословања здравствених установа чији је оснивач општина Врбас на дан 11. април 2019, на предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Врбас-гас" и предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора истог предузећа. Подршку је добио и Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Врбас.

Последња тачка дневног реда, уз одборничка питања, било су предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Чланови Школског одбора Основне школе "Братство-јединство"' у Куцури, као представници локалне самоуправе, постали су Моника Харди, Мирко Штрбац и Михајло Киш. Предраг Стевовић изабран је за члана Савета за буџет, финансије и привреду СО Врбас. У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналац" именовани су: Вељко Ковачевић, за председника, Игор Црњански, за члана, и Миљко Миљанић, за члана из реда запослених.

За чланове Школског одбора Основне школе "Петар Петровић Његош" именовани су; као представници запослених: Слађана Миловић и Марија Русов; као представници родитеља: Сандра Вујовић и Игор Кривокапић. За чланове Школског одбора Гимназије "Жарко Зрењанин" именовани су; као представници локалне самоуправе: Светлана Којовић, Миљана Пилиповић и Слађана Бањанин; као представници запослених: Снежана Шкрбић, Јелена Матовић и Веселин Ђурковић; као представници родитеља: Ранко Митровић, Виолета Рашета и Биљана Перовић. За  чланове  Школског одбора Основне школе "Бранко Радичевић'' у Равном Селу именовани су: Милица Мажић, као представник запослених, и Биљана Јанковић, као представник родитеља.

КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...