Како до статуса енергетски угроженог купца

На основу члана 10. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14 и 95/18 – други закони и 40/2021), члана 26. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17, 50/18 и 46/21)  и члана 3. став 2. Уредбе о енергетски угроженом купцу ("Службени гласник РС", 137/2022) домаћинства која остварују право на дечији додатак, социјалну помоћ и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, као и остали подносиоци чији месечни приходи не прелазе минималне вредности прописане из уредбе о ЕУК, од 01. јануара 2023. године могу поднети Захтев за умањење месечног рачуна електричне енергије/природног гаса или топлотне енергије на шалтерима 7 и 8 Општинске управе Врбас, улица Маршала Тита 89.

KРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСKИ УГРОЖЕНОГ KУПЦА

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије или природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са одредбама ове уредбе, под условима прописаним законом којим се уређује енергетика, у складу са законом. Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Домаћинством у смислу ове уредбе сматра се лице које живи само и није члан другог домаћинства, као и домаћинство састављено од више лица, чланова породичног домаћинства, која живе у једној стамбеној јединици и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба.

Kритеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су: материјални положај, укупан месечни приход домаћинства, број чланова домаћинства, имовно стање, остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица и здравствено стање члана домаћинства.

За одређивање укупног месечног прихода домаћинства узимају се у обзир сва примања и приходи појединца и породице који су утврђени у складу са прописом којим се уређују примања и приходи који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, може бити највише:

1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;

2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;

3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;

4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;

6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;

7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Укупан месечни приход домаћинства из става 2. овог члана усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу података Републичког завода за статистику, два пута годишње, и то: 1. априла и 1. октобра текуће године.

Укупна површина стамбене јединице из става 1. овог члана је:

1) за једночлано домаћинство до 40 м2;

2) за двочлано домаћинство до 58 м2;

3) за трочлано домаћинство до 66 м2;

4) за четворочлано домаћинство до 74 м2;

5) за петочлано домаћинство до 87 м2;

6) за шесточлано и веће домаћинство до 96 м2

Уз захтев  је потребна следећа документација:

  • Копија решења надлежног органа којим је стечено право на дечији додатак;
  • Копија решења центра за социјални рад;
  • Копија решења права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
  • Извештај лекара о коришћењу медицинских апарата и уређаја неопходних за одржавање здравља а за чији рад је неопходно напајање из електродистрибутивне мреже;
  • Копија важеће личне карте подносиоца захтева;
  • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас или испоручену топлотну енергију;
  • Укупне месечне приходе породице (потврда ПИО за пензионере, потврда са БИРОА за незапослене, потврде о приходима из ФИРМЕ за запослена лица) за месец који предходи подношењу захтева.

Све додатне информације можете добити путем телефона 021.7954.090

 

ПРЕУЗМИ: Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"