Закључак Владе за 8. јануар 2024. године

На основу члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 — исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 — УC, 72/12, 7/14 — УC, 44/14 и 30/18 — др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе, Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

  1. Препоручује се послодавцима у Републици Србији да запосленима oмoгyћe да не раде на други дан Божића — јануара 2024. године.
  2. Препоручује се послодавцима у Републици Србији који су дужни да обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији ако би због прекида обављања делатности, односно услуга настале штетне последице за гpaђaнe и државу, као и послодавцима чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад — да обезбеде запосленима за рад на дан 8. јануара 2024. године права која припадају запосленом за рад на дан празника који је нерадни дан.
  3. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број: 06-00-0060/2024
У Београду, 4. јануара 2024. године

ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с.р.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"