Усвојен ребаланс буџета за 2024. годину

На данас одржаном, XXVIII по реду, заседању Скупштине општине Врбас, усвојен је ребаланс буџета за 2024. годину.

Према новој пројекцији, укупни приходи и примања износе 3.058.302.141 динара, од чега планирани приходи износе 2.803.921.278 динара, пренета неутрошена средства из претходних година 96.935.026 динара, и приходи корисника буџета из осталих извора у износу од 157.445.837 динара. Предлогом ребаланса буџета за 2024. годину планирају се расходи у истом укупном износу - 3.058.302.141 динара.

"У структури буџета, највеће учешће односи се на пореске приходе - 47,9%, порез на доходак, добит и капиталне добитке - 36,3%, порез на добра и услуге - 1,6%, остали порески приходи, порез на имовину и комунална такса на фирму чине 10,0%; непорески приходи чине 10,6 % укупних прихода, у којима приходи од имовине учествују са 2,7%, приходи од продаје добара и услуга са 6,2 %, мешовити и неодређени приходи 1,5% и остали непорески приходи са 0,1% учешћа. Трансфери учествују  са 36,9%; примања од продаје нефинансијске имовине чине 0,7%, а остали приходи чине 3,9% од укупног буџета", рекла је Тијана Алексић, заменица председника општине Врбас.

Скупштина општине усвојила је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна локалног буџета за 2023. годину, информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године, затим анализу пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за исти период, допуњену Одлуку о социјалној заштити грађана општине Врбас, измењену Одлуку о правима на финансијску подршку породици са децом и допуњени Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Врбас за период од 2022. до 2026. године.

Такође, дате су сагласности на допуњен програм пословања и на програм за коришћење средстава из буџета општине Врбас за ЈКП "Стандард" за 2024. годину, као и извештаји о раду са извештајима о материјално финансијском пословању за 2023. годину за ЈБ "Данило Киш", Културни центар Врбаса, ЦФК "Драго Јововић", Центра за социјални рад , Геронтолошког центра, Апотекарске установе, Туристичке организације општине Врбас и Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас. На крају седнице усвојено је допуњено решења о образовању Координационог тела за превенцију насиља и злостављања у основним и средњим школама на територији општине Врбас. Седница је затворена предлозима Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, и одборничким питањима.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"