Оглас: Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Савиног Села

archive Оглас: Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Савиног Села

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број:350-1-20/2021-IV/05
Дана: 19. јула 2021.године
ВРБАС           

 У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019, 9/2020), чланом 55. став 4. и чланом 73. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

Оглашaва

Ј А В Н И    У В И Д

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САВИНОГ СЕЛА СА ДЕТАЉНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта објављена је у „Службеном листу општине Врбас“, број 30/2020.

 Јавни увид у Нацрт измена  и допуна  Плана  генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта Врбасу одржаће се по скраћеном поступку у трајању од 15 дана, почев од 20. јула закључно са  3. августом 2021. године.

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта са комплетом рефералних карата биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе Врбас, у улици Маршала Тита број 89 у Врбасу и Месне заједнице Савино Село, сваког радног дана у трајању од 8 до 15 часова

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта биће доступан на увид заинтересованој јавности:

-у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа надлежном за послове просторног планирања-Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент

-у дигиталном облику на званичној интернет страници органа јединице локалне самоуправе www. urbanizam.vrbas.net

Јавна презентација биће одржана 23. јула 2021. године у 12,00 часова у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на адреси Маршала Тита 89, први спрат.

Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока број „27 и 36“ у Врбасу, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми на адресу Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89, у току трајања јавног увида, закључно са 3. августом 2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 6. августа 2021. године, са почетком у 15,15 часова, у Малој сали Скупштине општине Врбас, на адреси Маршала Тита 89, први спрат.

 

КУЛТУРА

Од уторка у ЛГ КЦ изложба "Животок града"

23. јул 2021. КУЛТУРА

Од уторка у ЛГ КЦ изложба "Животок града"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

Заједничка изложба три сликарке "Обележја интроспекције"

02. јул 2021. КУЛТУРА

Заједничка изложба три сликарке "Обележја интроспекције"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

Отворена изложба сликарке Адриен Ујхази

17. јун 2021. КУЛТУРА

Отворена изложба сликарке Адриен Ујхази

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса отворена је и...

Ускоро "Културно лето" у Змајеву

16. јун 2021. КУЛТУРА

Ускоро "Културно лето" у Змајеву

Змајево ће бити домаћин велике културно-забавне манифеста...

Данас почиње Јунски фестивал

11. јун 2021. КУЛТУРА

Данас почиње Јунски фестивал

Првим програмима у Градском музеју Културног центра Врбас...