Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 361-2-4/2010-IV/05
Дана: 16.8.2010. године
ВРБАС


    На основу Одлуке о условима давања у закуп пословног простора повереног на коришћење и управљање општини (Службени лист општине Врбас, број 10/2000, 4/2001, 1/2005 и 13/2009) и Закључака Председника општине Врбас број 06.2-716/2010-II/02 од 31.5.2010. године и 06.2-1077/2010-II/02 од 12.8.2010. године, Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)


    Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на неодређено време, и то:

    У ВРБАСУ, у улици Маршала Тита број 71, пословни простор у пасажу, за обављање услужне делатности, (кафић,ресторан, бутик,продавница) у површини од 23,36 м2 по почетној цени од 400,00 дин./м2.
У ВРБАСУ, у улици Густава Крклеца број 26, пословни простор, за обављање услужне делатности, (кафић,ресторан, бутик,продавница) у површини од 71,40 м2 по почетној цени од 400,00 дин./м2.
    У ВРБАСУ, у улици Маршала Тита број 81, пословни простор ,за обављање услужне делатности, (кафић,ресторан,бутик,продавница) у површини од 46,00 м2 по почетној цени од 400,00 дин./м2.
У ВРБАСУ, у улици Народног фронта 1а, пословни простор , за канцеларије,  у површини од 96,00 м2,  по почетној цени од 400,00 дин./м2.

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на јавном надметању.
Јавни оглас биће објављен на телевизији ''Бачка'', у листу ''Глас'' и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).
    Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.
    Пријаве за јавно надметање примају се од 19.08.2010. године до 27.08.2010. године, до 15 часова, путем писарнице или поште.
    Пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу, пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.
           За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита 71, износ који је потребан за учешће на лицитацији износи 9,344,00 динара.
           За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита 81, износ који је потребан за учешће на лицитацији износи 18,400,00 динара.
           За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Густава Крклеца 26, износ који је потребан за учешће на лицитацији износи 28,560,00 динара.
           За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Народног фронта 1а, износ који је потребан за учешће на лицитацији износи 38,400,00 динара.

    Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.
    Заинтересованом лицу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.
    Лице које је излицитирало дужно је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању лицитације, Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине закључи Уговор о закупу са истим и изврши уплату закупнине за први месец закупа.
    Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 30.8.2010. године са почетком у :
         -  13 часова за пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита 71,
         -  13:15 часова за пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита 81,
         -  13:30 часова за пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Густава Крклеца бр.26,
         -  13:45 часова за пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Народног фронта бр.1а.
                                

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
 КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

04. мај 2020. КУЛТУРА

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

Основна музичка школа из Врбаса организовала у четвртак а...

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...