Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за давање у
закуп пословног простора
Број: 07-2- 11   /2015-IV/05
Дана:05. 02. 2015. године
ВРБАС

На основу члана 3. и 15. Одлуке о давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Врбас“, број 15/2010), Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације)

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем усменог надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

  • у  Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 74 а   пословни простор  у површини од 54,52 м2, по почетној цени од 500,00 дин./м2,
  • у  Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 77, пословни простор површине 53,40м2, по почетној цени од 500,00 дин. по м2.
  • у  Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 8, пословни простор површине 16,94м2, по почетној цени од 400,00 дин. по м2.
  • у Савином Селу, Маршала Тита 35, пословни простор површине 80 м2, по почетној цени 200,00 дин. по м2.
  • у Савином Селу, Славка Родића , пословни простор површине 330,  м2, по почетној цени 200,00 дин. по м2.
  • у Савином Селу, Славка Родића бб , пословни простор површине 15,34 м2, по почетној цени 200,00 дин. по м2
  • у Равном Селу, Првомајска 41, укупне површине 135,61м2,по почетној цени од 200 дин. по м2.


Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем усменог надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом надметању.

Јавни оглас биће објављен на телевизији ''Бачка'', и на сајту Општинске управе Врбас (www.vrbas.net).и дневном листу „ Дневник“ .

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пријаве за јавно надметање примају се од  09.02. 2015. године до 19.02. 2015 године, до 15 часова, предајом на писарницу Општинске управе Врбас или поште.
Писмена пријава треба да садржи: основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, број текућег или жиро рачуна због повраћаја депозита, доказ да је учесник уплатио депозит у висини почетног износа закупнине, фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице, оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ако је понуђач предузетник и оригинал или оверену фотокопију решења о упису у судски регистар са свим прилозима ако је понуђач правно лице), пословни простор за који лице жели да лицитира и уплату депозита на име учешћа у лицитацији који износи једну месечну закупнину за огласну јединицу за који се оглас расписује, као и број рачуна у случају повраћаја депозита.
Пословни простор се издаје на одређено време, на период најдуже до 5 година.

За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 74 а, износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (27.260,00 динара).
За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 77 а, износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (26.700,00 динара).
За пословни простор који се налази у Врбасу, у улици Маршала Тита бр. 8, износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (6776,00 динара).
За пословни простор који се налази у Савином Селу  у улици Маршала Тита бр. 35, износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (16 000 динара).
За пословни простор који се налази у Савином Селу  у улици Славка Родића, износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина  (66 000  динара).
За пословни простор који се налази у Савином Селу  у улици Славка Родића, бб износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (3068 динара).
За пословни простор који се налази у Равном Селу   у улици Првомајска 41 износ који је потребан за учешће на лицитацији је једна месечна закупнина (  27122  динара)

Депозит уплатити на рачун: Посебни депозити за лицитацију Општине Врбас, број: 840–707804-46, позив на број: 97   57-240.
Најповољнијем понуђачу које је излицитирало пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.
Најповољнији понуђач дужан је да у року од 8 дана од дана достављања Закључка о прихватању најповољније понуде у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, закључи Уговор о закупу пословног простора са Општином Врбас и изврши уплату закупнине за први месец закупа.
Јавно надметање ће се одржати у просторијама Општинске управе Врбас, Маршала Тита број 89 (мала сала), дана 20 .02.2015. године са почетком у 12 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

04. мај 2020. КУЛТУРА

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

Основна музичка школа из Врбаса организовала у четвртак а...

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...