Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA ВРБАС
Председник општине                    
Број: 06-2-139/2010-II/02
Дана: 19.01.2010. године
21460 ВРБАС, М.Тита 89
Тел/факс:  021/705-990
 
  На основу члана 25. став 4. тачка 1. и став 5. тачка 1. Закона о високом образовању /''Службени гласник РС'' број 76/05. и 97/08./, члана 4. Одлуке о буџету општине Врбас за 2010. годину /''Службени лист општине Врбас'' број 25/09./, члана 50. став 1. тачка 3. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 3/02, 5/02, 10/04. и 11/08 и 21/09/ и подршке Општинског већа са седнице одржане 19.01.2010. године, доносим   
 
Р Е Ш Е Њ Е
            
ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ У СТУДИРАЊУ СТУДЕНТИМА:

-   са пребивалиштем на територији општине Врбас најмање 3 године,
-  који се школују на терет буџета у високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Аутономна покрајина Војводина,
-   почев од друге године основних академских студија до последње године дипломских академских студија - master, укључујући и последњу годину,     
-   који у току школовања нису обнављали ни једну годину и
-   који имају просечну оцену студирања 9,00 и више,

почев од месеца јануара до јуна 2010. године, у месечном износу од 3.000,00 динара по студенту.

  Средства ће се исплаћивати на текући рачун корисника према списку Одељења за друштвене делатности Општинске управе Врбас.  

  Овај закључак ће реализовати Општинска управа – Одељење за буџет и финансије из буџета општине - функција 980, позиција 45, економска класификација 472.

Закључак доставити  Општинској управи - Одељење за буџет и финансије и Одељењу за друштвене делатности.

Председник општине
др Жељко Видовић с.р.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА :
  1. потврда са факултета да је студент на буџету,
  2. потврда са просеком оцена свих положених испита,
  3. Фотокопија личне карте /прве и друге стране/ и лична карта на увид,
  4. Фотокопија картице текућег рачуна на кији ће уплаћивати средства који гласи на име студента.
Захтеви се подносе у згради Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89 на шалтеру број 8, сваког радног дана од 07,00 – 15,00 часова.
Број телефона за информације 021/7954-088.
Контакат особа: Радован Келеман  

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"