Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 27. 09. 2010. године
21460   В Р Б А С, М Тита 89
                    

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА СТУДЕНТЕ – ПУТНИКЕ РАДИ РЕГРЕСИРАЊА ПРЕВОЗА
У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
    
У складу са Законом о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине /«Службени гласник РС» број 6/02 и 101/07/ Општинска управа Врбас и Покрајински секретаријат за образовање у школској 2010/2011. години обезбеђују средства за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају, а на основу Решења Председника Општине Врбас, број: 06.2-1139/2010-II/02 од 27.09.2010.године. Регресирање ће се вршити од новембра 2010. године до јуна 2011. године

    РЕГРЕС ЋЕ СЕ ИСПЛАЋИВАТИ У ВИСИНИ 100% ЦЕНЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ.

    Да би остварио право на регресирани превоз заинтересовани студент треба да се  јави у  ЗГРАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС, M.Tита 89 (шалтер сала – шалтер број 8) са документацијом којом доказује КУМУЛАТИВНО ПОСТОЈАЊЕ ИСПУЊАВАЊА ОДРЕЂЕНИХ УСЛОВА за остваривање датог права.

Тражени услови су следећи:

                     У С Л О В И

                       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

1.

Да студент има пребивалиште на подручју општине Врбас

Фотокопија личне карте и обавезно лична карта на увид

2.

Да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до седишта установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима)

Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта факултета,

Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није корисник услуга смештаја у студентским центрима.

3.

Да се школује на терет буџета

Потврда са факултета о упису на терет буџета

4.

Да први пут уписује годину студија

Потврда са факултета да први пут уписује годину студија и Индекс на увид

  5.

Да није корисник студентских стипенција и кредита од Министарства просвете Републике Србије, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација.

Потврда са факултета, односно Изјава под моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу да није корисник наведених стипендија, односно кредита.

 

За све информације можете  се јавити на телефон 021/706-306 локал 188 или 7954-088.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"