Дана, 19. децембра 2011. године одржана је седница Општинског већа општине Врбас у припреми 14. седнице Скупштине општине Врбас, чије се одржавање оријентационо планира за 30. децембар 2011. године. Седницу је водио Председник општине др Жељко Видовић.

На седници су разматрани нацрти и утврђени су предлози следећих аката:

1.    Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину,

2.    Предлог  одлуке о буџету општине Врбас за 2012. годину,

3.    Предлог  одлуке о Програму уређивања градског грађевинског земљишта за град Врбас и насељена места општине Врбас за 2012. годину,

4.    Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа  за информисање « Врбас» из Врбаса за 2012. годину,

5.    Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа  «Дирекција за изградњу» из Врбаса за 2011. годину,

6.    Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа  «Дирекција за изградњу» из Врбаса за 2012. годину,

7.    Предлог решења о давању сагласности  на Програм пословања  ЈКП „Стандард“ Врбас за 2012. годину са Финансијским планом,

8.    Предлог решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа за превоз путника « Врбас» из Врбаса за 2012. годину,

9.    Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Врбас-гас“  за 2012. годину,

10.    Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2012. годину,

11.    Предлог  Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас

12.    Предлог одлуке о распореду, почетку и завршетку радног времена у Апотеци Врбас у Врбасу

13.    Предлог одлуке о заштити пољопривредних имања на подручју општине Врбас,

14.    Предлог  одлуке о изменама Одлуке о образовању месних заједница

15.    Предлог решења којим се даје сагласност на Статут Центра за социјални рад општине Врбас

Предлажући ребаланс за 2011. годину и Предлог одлуке о буџету за 2012. годину као и утврђујући предлоге решења о давању сагласности на програме пословања јавних предузећа и Агенције за зоохигијену и пољопривреду за 2012. годину Општинско веће се определило да у наредној 2012. години омогући функционисање свих наведених делатности издвајајући значајно већа средства за запошљавање, за решавање проблема водоснабдевања, а нарочито обезбеђења питке воде, као и за унапређење здравља људи изградњом амабуланти у Куцури и Старом Врбасу. Такође су повећана улагања у спорт. Дата је одговарајућа улога месним заједницама полазећи од тога да грађани који живе у одређеној месној заједници најбоље познају проблеме и начине решавања у њој.

Предложена је и одлука о заштити пољопривредних имања којом треба да се побољша организација и рад пољочуварске службе као и заштита пољопривредних имања.

Општинско веће се сагласило са предлогом ЈКП „Стандард“ да обезбеде  попуст за плаћање рачуна за грејање у износу од 50% као и да обезбеде  ослобађање од плаћања рачуна за воду и смеће за месец јануар за све кориснике који све доспеле обавезе закључно са 31.12.2011. године измире до 30.01.2012. године.Попуст би се односио на јануар месец за потрошњу воде и изношење смећа, а корисницима услуге грејања би јануарски рачун био умањен 50%.

Општинско веће

КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Вишњићева награда" за 2020. годину

12. авг 2020. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Вишњићева награда" за 2020. годину

Мирослав Алексић, песник из Врбаса, добитник је "Вишњићев...

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...