Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине
Број: 501-4/2012-IV/05
Датум: 21.03.2012. године
ВРБАС

На основу члана 43. Закона о заштити природе (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010), Општинска управа Општине Врбас, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине овим путем  о б а в е ш т а в а  грађане општине Врбас и другу заинтереовану јавност да ће се у просторијама Општине Врбас спровести

Ј А В Н И   У В И Д 
У ПРЕДЛОГ ЗА СТАВЉАЊЕ ПОД ЗАШТИТУ ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ III КАТЕГОРИЈЕ
- СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ''ЧАРНОК'' (Покрајински Завод за заштиту природе, Нови Сад, 2011)

Студија заштите Споменика природе ''Чарнок'' биће изложена у приземљу зграде Општине Врбас, у улици Маршала Тита 89. Јавни увид у изложену Студију ће трајати двадесет дана од дана објављивања овог обавештења, свакога дана у времену од 08 часова до 14 часова.

Током Јавног увида биће отворена  књига у коју се могу уписати предлози, мишљења и сугестије. Након спроведеног јавног увида, одржаће се јавна расправа и презентација Студије заштите Споменика природе ''Чарнок'', а о датуму и времену одржавања исте, заинтересована лица ће бити обавештена истицањем обавештења на огласној табли Општинске управе Врбас.

 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Благоје Дедеић

 

 

 

КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Вишњићева награда" за 2020. годину

12. авг 2020. КУЛТУРА

Мирославу Алексићу "Вишњићева награда" за 2020. годину

Мирослав Алексић, песник из Врбаса, добитник је "Вишњићев...

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...