Република Србија                                                                                             
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
Одељење за финансије и буџет
Одсек за јавне набавке
Број: 401-3-25/ 2016
Дана, 09.03.2016.  године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

На основу члана 11., 12. и 20. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 15. Правилника о поступку јавне набавке („Сл.лист општине Врбас број 1/2014), наручилац упућује следећи

ПОЗИВ ЗА ДИЈАЛОГ

Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је у фази пре објављивања позива за подношење понуда, те да врши истраживање тржишта за јавну набавку за доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге на делу система у општини Врбас и да у ту сврху позива понуђаче на дијалог како би се се упознао са актуелном понудом и адекватним техничким решењима која су актуелна на тржишту, како би обезбедио квалитетну конкуренцију и избегао потенцијалне  неспоразуме и жалбе.

Предмет јавне набавке је додела уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење енергетске услуге за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима дела система јавног осветљења Општине Врбас са циљем ефикаснијег коришћења енергије (МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошкова дела система ЈО Општине Врбас, а све у складу са већ објављеним позивом и техничким описом од октобра 2015. године.

Позивате се да присуствујете   састанаку који ће се одржати у дана 16.03.2016. године , са почетком у 11,00 часова, у  општини Врбас, на адреси Маршала Тита бр.89, Велика сала, 4 спрат.  У случају спречености, ваше сугестије и предлоге можете упутити на адресу електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . Додатне информације на телефон 021/7954076, особа за контакт - Жељко Кнежевић.

Дневни ред састанка:

 1. Искуства потенцијалних понуђача у набавкама путем јавно-приватног партнерства
 2. Карактеристике производа и услуга које се нуде
 3. Верификација и валидација остварених уштеда и одржавања у току уговореног периода

Наручилац ће о спроведеном дијалогу – информативном састанку сачинити Записник са резимеом о чему се разговарало, који ће послати свим учесницима састанка.
На основу добијених информација, наручилац ће водећи рачуна о начелу једнакости понуђача, имати сазнања о стању на тржишту по питању предмета јавне набавке, проверити заинтересованост понуђача и њихова евентуална искуства по питању предмета набавке.

Ради довођења потенцијалних понуђача у равноправан положај за давање понуда за опрему  различитих произвођача, упознајемо вас са планираним техничким решењем светиљки, како би се понуђачи благовремено упознали са истим и изнели своје сугестије на предложено решење, чиме би се избегле накнадне несугласице и жалбе, a понуђачи довели у равноправан положај.

A.    Предвиђене светиљке HPS технологије требају да задовоље следеће минималне захтеве:

 • кућиште треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском или од УВ стабилисаног полипропилена ојачаног стакленим нитима,
 • Степен заштите оптичког блока светиљке треба да буде IP 65 или више, IK 08 (у складу са стандардом SRPS EN 62262),
 • Степен заштите предспојног уређаја треба да буде минимум IP 43 (у складу са стандардом SRPSEN 60598),
 • Протектор треба да буде израђен од поликарбоната отпорног на УВ зрачење и отпорног на вандализам са отпорношћу на удар минимум IK 08,
 • Носач предспојног уређаја треба да буде израђен од материјала отпорног на корозију, високе температуре и механичка оптерећења. Предспојни уређај треба да се једноставно вади из светиљке,
 • Светиљка мора да има могућност монтаже на лиру (носач) или вертикално на стуб,
 • Конструкција оптичког блока треба да обезбеди максималну искоришћеност и усмереност светлосног флукса за предвиђену намену светиљке,
 • Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку,
 • Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак.

ОПИС ИЗВОРА СВЕТЛОСТИ:

 • Натријум сијалица високог притиска снаге 70W, за монтажу у грло Е27, напона 230-240 V,  Сијалица је цевастог (тубастог) облика,  температура боје светлости треба да износи 2000 К, сијалица треба да има просечан животни век 30000 сати. Потребно је да сијалица има светлосни Флукс минимум 6.600 лм , док је индекс репродукције боје 25, светлосна ефикасност је мининум 91 лм/W.
 • Натријумова сијалица високог притиска 100W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи  2.000К. Светлосни флукс након 20000 радних сати треба да буде 89% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век  36.000 сати. Потребно је да сијалица има што већи номинални св. Флукс (>=10.700 лм) и што краће време поновног пропаљивања.
 • Натријумова сијалица високог притиска 150W, за монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи око 2.000К. Светлосни флукс након 20000 радних сати треба да буде 94% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 сати. Потребно је да сијалица има што већи номинални св. Флукс (>=17.700 lm) и што краће време поновног пропаљивања.

B.    Предвиђене светиљке ЛЕД технологије морају да задовоље следеће минималне захтеве:

 • Кућиште треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском,
 • Степен заштите комплетне светиљке треба да буде IP 66, IK 08 (у складу са стандардима SRPS EN 62262 и SRPS EN 60598),
 • Протектор треба да буде израђен од стакла са отпорношћу на удар IK 08,
 • Оптика треба да буде израђена од поликарбоната,
 • Носач предспојног уређаја треба да буде израђен од материјала отпорног на корозију, високе температуре и механичка оптерећења. Носач са предспојним уређајима треба да се једноставно вади из светиљке,
 • Светиљка мора да има могућност монтаже на лиру или носач Φ48мм или Φ60мм или вертикално на стуб Φ60мм или Φ76мм,
 • Конструкција оптичког блока треба да обезбеди максималну искоришћеност и усмереност светлосног флукса за предвиђену намену светиљке,
 • Светиљка мора бити погодна за рад на спољној температури од      -30°Cдо +35°C,
 • Индекс репродукције боја (ЦРИ)  ЛЕД диода које се користе у светиљци треба бити већи од 70,
 • Температура боје (ЦЦТ) светлости треба бити до 4000К,
 • Животни век електронских уређаја у светиљци треба да буде≥ 60.000h,
 • Животни век контролних уређаја у светиљци треба да буде ≥ 60.000 h,
 • Животни век ЛЕД диода у модулу светиљке треба да буде≥ 60.000 h,
 • Ефикасност светиљке треба да је ≥ 100lm/W,
 • Смањење светлосног флукса извора светлости не сме бити веће од 20% у случају отказа 10% ЛЕД диода,
 • Фактор снаге не сме бити мањи од 0,9,
 • Гаранција за све компоненте мора да буде најмање 5 година,
 • Изглед светиљке треба да буде усклађен са амбијентом околине, поготово код осветљења пешачких површина и не треба да има ребра хладњака због мањег прљања.
 • Испорука резервних делова за било коју врсту предвиђене опреме мора бити гарантована најмање 5-7 година.

Шеф Одсека за јавне набавке
Жељко Кнежевић, с.р.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"