РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПОПИСНА КОМИСИЈА
Број: 020-5/2022-II/02
Дана, 6. јула 2022. године
21460 ВРБАС,ул. Маршала Тита 89
Телефон 021/7954-000
Факс: 021/705-990

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

o документацији коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор

Изабрани кандидати (изнад црте - првих 25) како би потврдили своје учешће у попису треба да на дан 12. јула 2022. године када се врши наредни круг селекције - тестирање и разговор са кандидатима у згради општине Врбас, ул. Маршала Тита бр.89 у просторијама и терминима утврђеним у Ранг листи у прилогу да понесу са собом следећа документа на увид и то:

За све кандидате:

  • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
  • фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
  • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
  • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

НАПОМЕНА: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду), али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно - пре почетка обуке.

Додатно за незапослене кандидате:

  • потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
  • потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној службиза запошљавање.

Додатно за старосне пензионере:

  • фотокопија последњег пензионог чека, или
  • фотокопија решења о пензији

Додатно за запослене са непуним радним временом:

  • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена)

Додатно за запослене са пуним радним временом:

  • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом

 

НАПОМЕНА:Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност за додатни рад ван радног времена код другог послодавцаи приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. августа 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање и разговор, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка. 

НАПОМЕНА:
Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у предвиђеном термину не јави Пописној комисији.

 

Пописна комисија

 

КУЛТУРА

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

29. нов 2022. КУЛТУРА

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

У Савином Селу одржан је први концерт класичне музике. На...

Изложба Градског музеја отворена у Печују

16. нов 2022. КУЛТУРА

Изложба Градског музеја отворена у Печују

Градски музеј Културног центра Врбаса поставио је у среду...

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

11. нов 2022. КУЛТУРА

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

Културни центар Врбас, Школа цртања "Школица цртица" и Ја...

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

07. нов 2022. КУЛТУРА

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

Жири књижевне награде "Небојша Деветак", која се додељује...

Резултати литерарно-ликовног Јесењег конкурса 2022

02. нов 2022. КУЛТУРА

Резултати литерарно-ликовног Јесењег конкурса 2022

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш" сао...