Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС                                                      
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 01. октобра 2018. године
21460   В Р Б А С, М Тита 89
Тел/факс: 021/705-990, 021/7954-000 

На основу члана 24. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени лист општине Врбас''', број  9/2018 расписује се

К О Н К У Р С

ЗА СТУДЕНТЕ – ПУТНИКЕ РАДИ РЕГРЕСИРАЊА ПРЕВОЗА

У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

У складу са Законом о утврђивању одређених надлежности АП Војводине, Уговором о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2018. годину број: 142-451-701/2018-02 од 23.04.2018. године /Председник општине Врбас број: 06-3-422/2018-II/02 од 23.04.2018. године/, Општинска управа Врбас и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, у школској 2018/2019. години, обезбеђују средства за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају.

Регресирање ће се вршити ОД НОВЕМБРА 2018. до ЈУНА 2019. ГОДИНЕ под следећим условима:

  1. да студент има пребивалиште на територији општине Врбас,
  2. да се школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија,
  3. да није корисник студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација, 
  4. да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
  5. да је студенту потребно карта 12 вожњи на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
  6. да је студенту потребна викенд карта на међумесној релацији до установе високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/.
  7. 100% су ослобођени плаћања трошкова превоза:

студенти  са инвалидитетом, студенти из породице корисника новчане социјалне помоћи, студенти корисници породичне пензије, студенти из породице са троје и више деце и студенти из породице ратних војних инвалида.

  1. 80% су ослобођени плаћања трошкова превоза остали студенти који испуњавају горе наведене услове.

Потребна документација за остваривање права на бесплатне или регресиране трошкове превоза: - Потврда са факултета о упису студента на терет буџета и Потврда са факултета да студент први пут уписује годину студија и Индекс на увид, читач ел. личне карте студента /штампа података/ и лична карта студента на увид,

- Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта факултета и потреба месечне карте, викенд карте или карте од 12 вожњи,

- Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није корисник услуга смештаја у студентским центрима, одговарајућа потврда или изјава студента да није корисник студентских стипендија и кредита, Решење надлежног органа о утврђивању статуса особе са инвалидитетом, Решење/Уверење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ породици, Решење Републичког Фонда ПИО о признавању права на породичну пензију, Решење/уверење о статусу РВИ или праву на личну или породичну инвалиднину.   

- Изјава студента о заједничком домаћинству под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, лична карта родитеља на увид, копије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици и оригинали на увид, копија решења о дечијем додатку, уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница потребна је и копија пресуде о разводу брака, друга документација која је подобна за доказивање статуса.

У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку /''Сл.гласник РС'', број 18/2016/ којим је прописано: „да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање“ одређене податке у сврху остваривања права предвиђених конкурсом, прибавиће служба по службеној дужности.

 

Захтеви са потребном документацијом, односно подацима битним за прибављање података по службеној дужности, се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8. Да би се остварило право на регресирани превоз морају се доказати и КУМУЛАТИВНО испунити услови за остваривање датог права.

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон 021/7954-088.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...

Др Неле Карајлић гост Равног Села

03. мар 2020. КУЛТУРА

Др Неле Карајлић гост Равног Села

Месна заједница Равно Село припремила је за четвртак, 05...

Представљена монографија о Милану Кешељу

28. феб 2020. КУЛТУРА

Представљена монографија о Милану Кешељу

У Градском музеју Културног центра Врбаса у четвртак је п...

Интервју: Весна Гргуровић, Градски музеј Врбаса

25. феб 2020. КУЛТУРА

Интервју: Весна Гргуровић, Градски музеј Врбаса

Градски музеј Културног центра Врбаса једна је од перјани...